Тържествено връчване на дипломи на хабилитирани преподаватели

Печат
На 25.03.2021 г., при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, в Аулата на корпус Медицински науки бяха тържествено връчени дипломите на трима наши колеги:
Станислав Денчев Симеонов - професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Системно програмиране“.
Полина Илиева Милушева-Мандаджиева - доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, по научна специалност „Приложна механика (Механика на покрития)“.
Тодор Павлов Костадинов - доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Компютърно зрение“.
ЧЕСТИТО!

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011