ПЪРВИТЕ ОДОБРЕНИ ПО ПРОГРАМАТА „УСПЕШНИ СТУДЕНТИ” В УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”-БУРГАС ПОЛУЧАВАТ СВОИТЕ СТИПЕНДИИ

Печат
Първата група студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас, отличени по Програмата „Успешни студенти” на Община-Бургас, получават своите стипендии. Съгласно Правилата за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството и спорта, Експертната комисия за финансово подпомагане на студенти отличи общо 64 студента от държавния Университет в Бургас.
От тях 39 са пълни отличници и получават четиримесечна стипендия за летния семестър на учебната 2020-2021 г. в размер на 200 лв. месечно. Още 14 студента с успех от 5,50 до 5,99 са подпомогнати за същия период със суми от 170 лв. месечно. Девет възпитаници на Университета с много добър успех между 5 и 5,49 са стимулирани със 150 лв. месечно за срока февруари – май 2021 г. Със същата сума за периода са подпомогнати и двама студента, които получават стипендия за проявена гражданска доблест като доброволци в COVID-отделение на КОЦ-Бургас.
Отличените са от широка гама специалности на Университет „Проф. д-р А. Златаров”-Бургас: „Медицина”, „Медицинска сестра”, „Предучилищна и начална училищна педагогика”, „Начална училищна педагогика и чужд език”, „Социална педагогика”, „Софтуерно инженерство”, „Компютърни системи и технологии”, „Химично инженерство”, „Химия”, „Технология на нефта и газа”, „Екология и опазване на околната среда”, „Биотехнологии”, „Техника и технологии в транспорта”, „Химични технологии и психология на кризисните ситуации”, „Туризъм”.
Подкрепата на Община-Бургас за студентите от Университет „Проф. д-р А. Златаров”-Бургас е не само щедър жест, но и прекрасен начин за стимулиране на стремежа на възпитаниците му към усъвършенстване на знанията и уменията им и към активна гражданска позиция и съпричастие към проблемите на обществото.

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011