Спазването на социална дистанция и дигиталната комуникация са акцентите в Хакатон On-line Здравеопазване – Бургас

Печат
Катедра „Компютърни системи и технологии“
Катедра „Компютърни и информационни технологии“
Факултет по обществено здраве и здравни грижи
Студентски съвет към Университета
10 отбора представиха своите идеи във финала на Хакатон On-line Здравеопазване – Бургас, организиран от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Сред участниците доминираха ученици от местните гимназии, които показаха високо ниво на познания по компютърно програмиране и информационни технологии. Интересни колаборации в отборното представяне се отличиха с находчиви идеи и реално приложение. Главен акцент в разработките на младите хора бе разрешаването на казуси, породени от епидемията от КОВИД-19 като преодоляването на струпванията от хора, промени в комуникацията и времето, прекарвано в изолация.
Официален гост на събитието беше Йорданка Ананиева - зам.-кмета по обазование, здравеопазване, социални и младежки дейности на Община Бургас. Представители на И.Т. фирмите СкейлФокус, Мусала софт, Технологика и Страйпс, които бяха част от журито на хакатона, поощриха участниците със собствени награди.
Класиране:
• Първо място - отбор Praxidike от ППМГ "Акад. Никола Обрешков" – Бургас - платформа „Helti“;
• Второ място -
отбор I regret nothing от ПГМЕЕ – Бургас и БТУ - „Игра с желе“;
• Трето мсто -
отбор ICE от ПГКПИ - Бургас - платформа за комуникация лекар - пациент - близки на пациента;
• Награда „Здравословно дистанциране“ -
отбор all4one - платформа за места, важни за общественото здраве;
• Награда „Социално полезна идея“ -
отбор Goosesoft - вендинг автомат за лекарства;
• Награда „Най-добро презентиране“ -
отбор Infrablue - апликация за полезни храни;
• Награда „Най-добър екип“ -
отбор When IT meets Biology - платформа за лактозна нетолерантност;
• Награда „Конфиденциалност“ -
отбор MatrixTech - чат за хора в изолация.
Събитието бе организирано като част от инициативите по проекти на Университет "Проф.д-р Асен Златаров" - КТРИО 5 - Европейска нощ на учените, Център за върхови постижения УНИТе „Върхови научни постижения в информатика и ИКТ” и „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies)”.
hackathon_2021_1.jpg hackathon_2021_2.jpg hackathon_2021_3.jpg

hackathon_2021_4.jpg hackathon_2021_5.jpg hackathon_2021_6.jpg

hackathon_2021_7.jpg