Ползване на студентските столове

Печат

УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

088 564 3066, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

УВАЖЕМИ СТУДЕНТИ,

 

С изменението на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове от 05.03.2022 г. всички студенти, докторанти и специализанти, независимо от формата на обучение и това дали се обучават в държавно или частно висше училище, имат право да ползват държавна субсидия за поевтиняване на студентското столове хранене.

Вследствие на това от 01.05.2022 г. в студентските столове ще могат да се хранят само студенти, докторанти и специализанти, които разполагат с персонален стикер.

Всички студенти имащи право да ползват държавна субсидия за поевтиняване на студентското столове хранене могат да получат стикера си в офисите на УИЦ от обслужващия ги експерт срещу студентска книжка и платена такса за семестъра.

Предоставянето на стикери ще започне от 04.04.2022 г. Студентите ще се обслужват в следните офиси:

1. Студентите в ОКС „Бакалавър“ от специалностите към ФОН и ФТН от офиса в СО бл.1.

2. Студентите в ОКС „Бакалавър“ от специалностите към ФПН, ФОЗЗГ (Професионално направление „Здравни грижи“) от офиса в корпус „Медицина“.

3. Всички студентите в ОКС „Магистър“ включително и специалност „Медицина“ от офиса в корпус „Медицина“.

4. Студентите от „Техническия колеж“ от офиса в СО бл.1.

5. Студентите от „Колежа по туризъм“ от офиса в колежа.

6. Студентите от „Медицински колеж“ от офиса в колежа.

 

С уважение,
ДОЦ. Д-Р Т. ПАЛИЧЕВ
Директор на УИЦ

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011