ИНФОРМАЦИЯ ОТ УЧЕБНО–ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР, ОТНОСНО ЗАВЕРКАТА НА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2021-2022 ГОДИНА

Печат

УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

УВАЖЕМИ СТУДЕНТИ,

 

Напомняме, че съгласно Чл. 22, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за учебна дейност само след заверка на семестъра в Учебно-информационния център студентът добива правото да полага изпити.

Заверката на летния семестър за учебната 2021/2022 г. ще се извършва на основание получени подписи от преподавателите по практическите занятия и платена семестриална такса.

Студентите, които не са платили дължимата за семестъра такса, вече са в нарушение и следва да направят това в най-кратки срокове. Те трябва да предадат или изпратят копие от платежната разписка по електронната поща на обслужващия ги експерт или съответния главен експерт в Учебно-информационния център.


За студентите от ОКС „магистър“ - гл. експерт Сияна Карамихалева, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


За студентите от ОКС „бакалавър“ – гл. експерт Надежда Крайчева This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


За студентите от ОКС „професионален бакалавър“ – гл. експерт Венета Маевска, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011