Министър Сербезова и топ лекари дискутират здравни предизвикателства в Бургас

Печат

Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова откри пленарната сесия на Петата научна конференция „Предизвикателства пред общественото здравеопазване в условията на здравна криза“.

Националният форум се организира от Българското научно дружество по обществено здраве и Факултета по обществено здраве и здравни грижи към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и се провежда днес и утре в бургаския университет. Участие в него вземат специалисти от най-високо равнище от Бургас, София, Варна, Стара Загора и Плевен.

Министър Сербезова обърна внимание на отличната база за обучение и организация в здравните факултети на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. В доклада си акцентира върху ролята на общественото здраве в еволюцията на съвременните системи на здравеопазване. Акцентира на важността от създаване на възможности за участие на хората в решенията, засягащи тяхното здраве и здравните системи.

Министърът на здравеопазването засегна и темата с негативното отношение на част от обществото срещу ваксините за Ковид 19. По думите й вече се забелязва, на този етап слаб, отлив от интерес и към ваксините от задължителния календар, което е тревожен факт.

Деканът на Медицинския факултет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. Христо Бозов съобщи, че Бургас за първи път е домакин на високия форум. Неговият научен доклад беше посветен на интегрирането на онкологичната помощ в ситуация на Ковид пандемия. В най-тежките дни на този период Комплексния онкологичен център лекуваше и пациенти с тази диагноза, което беше прецедент за държавата. Проф. Бозов обърна внимание и на всеотдайната работа, в това отделение, на студентите от Бургас. Млади хора от Лондон и Брюксел пък са се върнали в родния си град за да помагат на ковид болните като санитари. По думите на проф. Бозов за пациентите е било важно не само адекватното лечение, а и емпатията от страна на колектива.

Гост на конференцията е и създателят на общественото здравеопазване в България проф. Цекомир Воденичаров. Неговият доклад засегна ролята на парите в развитието на обществото и здравеопазването, както и текущи предизвикателства в системата.

В рамките на конференцията предстоят още доклади и дискусии свързани със здравната политика и стратегии за развитие на общественото здраве в България, медицина на бедствените ситуации, околна среда и здраве, трудова медицина и др.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011