Среща на преподаватели и студенти от специалност “Българска филология” с директори на училища и на други институции

Печат

На 31 май 2022 г. в Заседателната зала на Факултета по обществени науки се състоя среща на преподавателите от катедра “Български език и литература” с директорите на няколко училища в Бургас: СУ “Кирил и Методий”, СУ “Иван Вазов”, СУ “Константин Преславски”, ОУ “Васил Априлов”, ОУ “Княз Борис I”, ОУ “Найден Геров”. Тема на срещата бе реализацията на бъдещите филолози, които едновременно със завършване на специалност “Българска филология” получават и педагогическа правоспособност. Ето защо там присъстваха и студенти, завършващи ОКС “Бакалавър” и “Магистър” от тази специалност.

Участие в срещата взеха заместник-кметът по образование в Община Бургас - Йорданка Ананиева, eкспертът по български език и литература към РУО - Бургас – Венета Иванова, директорът на Културeн център “Морско казино”- Людмила Кутиева, директорът на “Регионален държавен архив” – Данка Георгиева, главният редактор на в. “Черноморски фар” – Силвия Шатърова.

Ръководителят на катедра “Български език и литература” – проф. д.ф.н. Марияна Парзулова презентира специалността, участието на студенти в конференции, в проекти и в практики, финансирани от МОН.

Готовност за съвместни проекти с катедрата и със студентите от името на Община Бургас изказа г-жа Йорданка Ананиева. Г-жа Венета Иванова и директорите на училищата поставиха акценти на изискванията спрямо начинаещите учители и трудностите, с които те се сблъскват в процеса на работата си. Възможности за студентски практики по линия на МОН посочиха представителите на другите институции.

За студентите срещата се оказа изключително полезна.

pic_1.jpg pic_2.jpg pic_3.jpg