Събитие „Модел Общински съвет Бургас“

Печат

Уважаема, проф. Миткова,

Уважаеми заместник ректори,

Уважеми дами и господа декани,

 

Представям на вашето внимание една възможност, която се надявам, че ще споделите с вашите студенти.

В периода между 20 и 29 юни ще се проведе първият „Модел Общински съвет Бургас“ в две части: участие в постоянните комисии на ОбС Бургас, както и симулация, използвайки актуални и реални проблематики.

Повече за събитието ще намерите тук: https://fb.me/e/222kXBmYD

Формуляр за кандидатстване: https://forms.gle/5PqaPVLEkC72mrZX8

За повече информация относно възможности, таргетирани към младежи:
https://www.facebook.com/BurgasLikesYouth

 

С уважение,

Габриела Славова

отдел „Превенции и младежки политики“

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011