УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р А. ЗЛАТАРОВ”-БУРГАС – ЗА ЧИСТО ОТ ПЛАСТМАСИ ЧЕРНО МОРЕ

Печат

Учените от Факултетите по природни и по технически науки в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” –Бургас направиха на 20 юни т.г. поредната стъпка за обучение на обществеността в отговорност към нашето Черно море. Университетът е партньор на Община-Бургас по проект „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж”.

В Експоцентър „Флора” бе дадена поредната публичност на междинните резултати от проекта. Инициативата бе под наслов „Научно кафе „Полимерите в морска среда” и на нея се събраха десетки научни работници от Университета, експерти от Община-Бургас, студенти и ученици от специализирани паралелки по екология в бургаските училища. Лектори бяха проф. Севдалина Турманова, д-р Емилия Иванова и ръководител проекта от страна на общината Малина Стоянова.

Представени бяха изключително интересни резултати и видеопрезентации на извършените със специален робот мониторинги на водите и дъното на Бургаския залив, както и почистването му от екипи водолази.

Специалистите отново призоваха присъстващите да популяризират мисията за опазване на земните морета и океани от безконтролното изхвърляне на пластмасови отпадъци. България засега е на последно място в ЕС по събиране и рециклиране на полимерни отпадъци – по-малко от 8 процента от общото количество, докато в Германия тази цифра вече надминава 30 процента. Вече категорично е доказано, че пластмасовите отпадъци унищожават морската фауна и флора, а нанополимерите – микроскопични пластмасови частици, попадат чрез водата и храната в живите организми, в т.ч. и в човешките, и предизвикват различни заболявания и смърт.

Бургас обаче е водещ в инициативите за намаляване на пластмасата в Черно море чрез превантивни инициативи като „Син етикет” – заведения, в които не се използват никакви полимерни изделия, обявяването на остров Света Анастасия за остров без пластмаса, както и чрез популяризаторска и образователна дейност по настоящия проект.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011