СТУДЕНТКИ, ИЗУЧАВАЩИ УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА, МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ МЕЖДУНАРОДНА СТИПЕНДИЯ

Печат

Водещата световна организация Zonta International, чрез своя бургаски клуб има предложение към студентските, изучаващи Управление на бизнеса в Университет „Проф. д-р А. Златаров”-Бургас. Те могат да кандидатстват за международната стипендия „Жени в бизнеса – Джейн Клаусман“, създадена да подпомага жените, изучаващи бакалавърска и магистърска степен по управление на бизнеса.

Кой може да кандидатства?

  • Жени на всяка възраст, изучаващи бизнес програма в областта на счетоводство, икономика, финанси, бизнес управление, бизнес технологии, информационни технологии, маркетинг, бизнес мениджмънт, управление на човешки ресурси, международен бизнес или предприемачество в акредитиран университет/колеж/институт, които демонстрират изключителен потенциал в образованието си и живеят или учат в град където има Зонта клуб.
  • Кандидактите трябва да бъдат поне втора година на бакалавърска програма или последна година на магистърска програма към момента на подаване на апликационната форма. Те трябва да са процес на образование по време на изплащане на средствата за стипендията и не трябва да се дипломират преди април 2023 г.
  • Програмата на Zonta International всяка година предоставя 37 международни стипендии от 5000 щатски долара всяка, като от своя старт през 1998 г. е предоставила 676 стипендии на обща стойност над 1,6 млн. щатски долара на 522 жени, представляващи 66 държави.
  • Членове на Zonta International, както и техни роднини, не могат да кандидатстват за стипендията. Всички въпроси свързани със стипендията, както и материалите за кандидатстване (апликационна форма) трябва да бъдат изпратени в Зонта клуб Бургас преди крайния срок, на следния мейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Кандидатстването се извършва на английски език и всички придружаващи документи трябва да бъдат преведени на английски. Апликационната форма може да изтеглите от тук: https:// www. zonta. org/images/ docs/ MyZonta/ Tools/AwardScholarshipFellowshipTools/JMK/JMKApplication.pdf
  • Повече информация за стипендията можете да намерите тук: https://www.zonta.org/Web/Our_Programs/Education/Women_in_Business_Scholarship/Web/Programs/Education/Women_in_Business_Scholarship.aspx?hkey=5fb4f07a-f30d-42ad-bb53-7cb802f1eb7c

Важни срокове:

• Срок за представяне на кандидатурата до Зонта клуб–Бургас - 5 август.
• Избор на клубен победител и изпращане на апликационната форма на кандидата от Зонта клуб Бургас до съответния Дистрикт на Зонта Интернешънъл: - 15 август.
• Избор на Дистрикт победител и изпращане на апликационната форма до Зонта Интернешънъл за международна оценка - 15 октомври
• Обявяване на 37 международни победители: декември 2022г.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011