ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ „ЗАЩО ИСКАМ ДА УЧА В БУРГАС”

Печат
По инициатива на Областна администрация - Бургас и Регионален инспекторат по образованието на МОН на 24 февруари 2016 г. в заседателната зала на Областна администрация се проведе информационна среща за висшето образование под мотото "Защо искам да уча в Бургас", ръководена от зам.-областния управител на Бургас – доц. д-р Севдалина Турманова.
По време на срещата ректорите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" - доц. д-р Магдалена Миткова и на Бургаски свободен университет - проф. дпн Галя Христозова запознаха присъстващите със специалностите и възможностите за кандидатстване в двете висши училища.
На срешата присъстваха инж. Виолета Илиева – началник на Регионален инспекторат по образованието, ректорските екипи и преподаватели от двата университета, директори и учители от средни училища на община Бургас, ученици, на които предстои кандидатстване.
Основна идея на организаторите бе да се презентират ползите от образованието в Бургас, мотивиране на младежите да останат тук, улесняване на избора им на висше училище след приключване на средното образование, както и спестяване на време за търсене на информация чрез осъществяване на пряка връзка с ръководствата на университетите.