ХАКАТОН 2016

Печат
На 26, 27, и 28 февруари се проведе ХАКАТОН 2016 с организатори:
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Студентски съвет към Университета
Кариерен център
съвместно с:
Община Бургас
Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“
Професионална гимназия по механотехника и електроника
Професионална гимназия по електротехника и електроника “Константин Фотинов“
Професионална гимназия по химични технологии "Академик Н. Д. Зелинский"
Спонсори на събитието бяха: Технологика, Кодифик, Болница Дева Мария
Тематиката на ХАКАТОН 2016 бе „Създаване на софтуерни приложения свързани с град Бургас“.
В събитието участваха 59 участника от 14 отбора. Учениците бяха преставители на 8 училища в Бургас, а студентите на двете специалности Компютърни системи и технологии и Мрежови технологии, мултимедия и дизайн в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Отборите създаваха своите приложения в 7 специализирани компютърни лаборатории.
Освен състезателния характер в Хакатон 2016 бяха изнесени лекции на тема:
- „Консумиране на REST услуги чрез .NET“, с лектор Георги Георгиев от ТехноЛогика ЕАД;
- “Сигурност на уеб приложения: практични съвети” с лектор Арам Ховсепян от фирма Кодифик ООД.
Бе направена демонстрация на работата на 3D Принтера на катедра „Компютърни системи и технологии“.
Критериите за оценка, по които бяха оценявани проектите бяха:
- Оценка на идеята;
- Наличие на работеща функционалност на приложението;
- Начин на изпълнение, качество на програмния код и избрания подход;
- Потребителски интерфейс;
- Потенциал на приложението.
Победител при учениците бе отбор „Pure Silicon“ от Природоматематическа гимназия „Акад. Н. Обрешков“.
На второ място бе класиран отбор „Demosoft“ от училище Професионална гимназия по електротехника и електроника “К. Фотинов“.
Специалната награда взе сборен отбор „Infra Blue” от СОУ „Д. Дебелянов“, Природоматематическа гимназия „Акад. Н. Обрешков“ и СОУ "Еп.К.Преславски".
Победител при студентите бе отбор „NOIS“.
Всички участници получиха предметни награди и парични награди от спонсорите на събитието.
1_1_intro.JPG 1_2_intro.JPG 1_st_place.jpg

2_d_place.jpg 3_th_place.jpg 3_th_place_2.jpg

3_th_place_3.jpg pic_01.JPG pic_02.JPG

pic_03.JPG pic_04.JPG pic_05.JPG