ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“

Печат
На 16.03.2016 г., сряда, от 13.00 часа в заседателната зала в Ректората на университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе пресконференция, на която бяха представени петте нови специалности, по които ще бъде обявен прием за учебната 2016/2017 година.
Новите специалности презентираха доц. д-р Магдалена Миткова - ректор; проф. д-р Стойко Петров - декан на Факултет по технически науки; доц. д-р Магдалена Дюлгерова; доц. д-р Й. Николова - р-л катедра Електроника, електротехника и машинознание; доц. д-р Пенка Пеева - зам.-ректор по учебната дейност. Присъстваха още доц. д-р Братой Копринаров, зам.-ректор по качество на обучението, кадри и акредитация, доц. д-р Сотир Сотиров, зам.-ректор по международното сътрудничество и следдипломна квалификация, декани и директори на колежи.
Представителите на медиите проявиха голям интерес към презентираните специалности и към предстоящото обучение на студенти на английски език по седем от утвърдените специалности и по други.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011