ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВАТА ЛЕКТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ ОТ ХУМБОЛТОВИЯ СЪЮЗ

Печат
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Регионалният академичен център на БАН в гр. Бургас и Областна администрация стартираха лектории на български учени от Хумболтовия съюз. Първата открита лекция –дискусия са проведе на 15 април 2016 г., от 15 ч., в Областна администрация гр. Бургас. Поканеният лектор, проф. д.и.н. Диляна Ботева, утвърден учен в областта на древната история и тракология, преподавател в Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски", София, беше представена от заместник-областния управител доц. д-р Севдалина Турманова. Темата „Съдбата на тракийското население в края на античната епоха“ събра гилдията от историци на територията на област Бургас и предизвика оживена дискусия за живота на траките и времето, в което те са обитавали българските земи. Участие взеха преподаватели от катедра „История и философия“ към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, студенти от специалност „Български език и история“, експерти от Областна администрация, Регионалния инспекторат по образование и Регионалния държавен архив, учители по история, музейни специалисти и др.
„С това събитие поставяме началото на поредицата от срещи с изявени наши учени, които са били Хумболтови стипендианти и имат изключителен принос към развитието на съвременната наука. Радваме се, че първият наш гост – проф. Диляна Ботева – е историк. Това е добър знак за развитието на хуманитаристиката в областта и стимул за студентите, изучаващи история в Университета,“ сподели заместник-ректорът по учебната дейност доц. Пенка Пеева.
Следващият поканен лектор е акад. Евгени Головински, почетен гражданин на Бургас, с лекция за фармакобиохимията и създаването на нови лекарствени средства. Срещата с акад. Головински ще се проведе на 10 май от 11 ч., Органичен корпус.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011