Кръгла маса “Превенция на диабета в ученическа възраст”

Печат
На 14.03.2016 г. в пинакотеката на ФОН се проведе Кръгла маса по проблема “Превенция на диабета в ученическа възраст”. Тя се организира от катедра „Здравни грижи”, ФОЗЗГ по проект на НИС: „Формиране на компетенции у студентите от специалност „Медицинска сестра” за превенция на диабета в ученическа възраст”.
На Кръглата маса присъстваха преподаватели, студенти, училищни медицински сестри, представители на неправителствена институция, партньори по проекта. Сдружението „Диабетни грижи” споделиха информация от срещата си в Брюксел относно иновативни подходи за грижи при хората с множество хронични заболявания в Европа. В презентацията си сдружението „Диабетни грижи” представя опита си от съвместни дейности на неправителствената организация и студентите от специалност „Медицинска сестра”, което популяризира специалността в общественото пространство.
Проведе се активна дискусия относно възможността на бъдещите специалисти за превенция сред различни социални групи, вкл. и сред ученици за стимулиране към здравословен начин на живот.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011