Дарение от книги за университета в Сегед

Печат
По инициатива на катедра „Български език и литература“ преподаватели от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ направиха дарение от книги за студенти и специалисти по славянски филологии от университета в Сегед. Сред дарителите са: проф. дфн Иван Куцаров, проф. дин Диана Радойнова, проф. дпн Маргарита Терзиева, доц. дпн Елизавета Капинова, д-р Марина Владева.
pic_1.JPG pic_2.JPG