Проведени обучения по „Soft skills“ и „Обучение на работното място“ от инструктори на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Печат
Инструктори от отдел „Човешки ресурси“ на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД за втора поредна година проведоха практическо обучение на студенти в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, изучаващи учебната дисциплина „Управление на човешките ресурси“, по „Комуникационни умения“ с участието на доц. Дончо Керемидчиев. Обучението беше професионално подготвено и проведено в съответствие с добрите практики в областта на управление на персонала. Участниците в обучението – курсисти от 2 и 3 курс, специалности „Туризъм“, Стопанско управление“ и „Индустриален мениджмънт“ взеха активно участие и напълно съдействаха на инструкторите.
Благодарение на отличното взаимодействие с инструкторите на Фрапорт, добрата подготовка на студентите и правилно поднесения учебен материал участниците в обучението останаха с отлични впечатления и окачествиха обучението като изключително полезно, интересно и практически ориентирано. Използваните аудио-визуални материали бяха адекватни, достъпни, ангажиращи вниманието на аудиторията и в съответствие с установените съвременни практики в областта на управление на човешките ресурси и на имплементираните техники и методи на преподаване в дружеството.
Студентите от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас посетиха летище Бургас, където се запознаха с основните моменти от обученията за достъп до самостоятелна работа на позиции от оперативните отдели на летището. Учебният материал беше поднесен професионално, разбираемо и ангажиращо на вниманието на участниците.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011