Лекция на акад. Евгени Головински на тема: „Фармакобиохимията и създаването на нови лекарствени средства“ събра бургаски учени

Печат
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Регионалният академичен център на БАН в гр. Бургас продължават стартираните през април лектории на български учени от Хумболтовия съюз. Втората открита лекция-дискусия се проведе на 28 юни 2016 г. от 11 ч. в аулата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас. Поканен лектор беше почетният председател на Хумболтовия съюз и почетен гражданин на Бургас, акад. Евгени Головински. Лекцията на акад. Евгени Головински на тема: „Фармакобиохимията и създаването на нови лекарствени средства“ събра академична аудитория от университетски учени, докторанти и студенти. Интересната дискусия постави акцент върху изключителния технологичен напредък на фармакохимията и нейната водеща роля в синтеза и прогнозиране на биологичната активност на нови лекарства. На лекцията присъства академичното ръководство на Бургаската Алма матер, университетски преподаватели от лабораторията по математична химия. Мероприятието е част от календара на планираните посещения на изявени наши учени, които са били Хумболтови стипендианти и имат изключителен принос към развитието на съвременната наука.
pic_1.jpg pic_2.jpg pic_3.jpg

pic_4.jpg