12-та Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”

Печат
На 23 юни и на 24 юни 2016г. се проведе 12-та Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии” на университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Конференцията е организирана от Факултета по обществени науки, Факултета по технически науки и Факултета по природни науки на Университета.
В нея взеха участие 167 участници от България, Македония, Сърбия, Украйна, Русия, Турция, Полша, Литва, Беларус със 198 статии, които са публикувани в списания „Управление и образование” и „Индустриални технологии”
На откриването на конференцията към участниците бяха представени поздравления и поздравителни адреси от:
    • Ректора на университета доц.д-р Магдалена Миткова;
    • Зам.-ректора на университета проф.д-р Валентин Ненов;
    • Зам. Министъра на икономиката на Република България Даниела Везиева;
    • Ректора на Русенски университет „Ангел Кънчев” проф. д-р Велизара Пенчева;
    • Ректора на Националния военен университет „Васил Левски” бригаден генерал Пламен Богданов
На ректора на университета доц. д-р Магдалена Миткова бе връчен почетен плакет на Националния военен университет „Васил Левски” от проф. Венелин Терзиев.
Конференцията стартира с два пленарни доклада, представени от проф. дин Венелин Терзиев, със съавтори министъра и заместник- министъра на икономиката:
    • Българските университети и възможностите на Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж
    • Влияние на публичните служби за заетост върху динамиката на пазара на труда в България

Дискусиите се проведоха в пет секции:
- Мениджмънт, маркетинг, туризъм, икономика, финанси;
- Педагогика и качество на обучението;
- Хуманитарни и социални и науки;
- Здравни грижи;
- Технически и природни науки.

Научната проява бе отразена подробно в сайта на Националния военен университет „Васил Левски” – Велико Търново, както и във вестник Форум.

P1120693.JPG P1120695.JPG P1120697.JPG

P1120698.JPG P1120699.JPG P1120700.JPG

P1120701.JPG P1120702.JPG P1120703.JPG

P1120705.JPG P1120706.JPG national_voenen_universitet.jpg

ruse_university.jpeg