Катедра "Здравни грижи" проведе среща с потребители на кадри

Печат
Преподавателите от катедра „Здравни грижи” откриха учебната 2016/2017. Стажантите от специалност „Медицинска сестра” започват своя преддипломен стаж на 19.09.2016 г. с продължителност 40 седмици в акредитирани лечебни заведения.
Няколко дни преди това, на 13.09.2016г. в катедрата се проведе разширен Катедрен съвет, на който освен членовете на катедрата присъстват потребители на завършващите специалност „Медицинска сестра” и наставници от учебните / клинични бази: УМБАЛ „Дева Мария”, УМБАЛ Бургас, МБАЛ Бургасмед, Център за психично здраве, Дом за медико-социални грижи за детето; Председателя на Регионалната колегия на професионалистите по здравни грижи; студентката М. Пиличева, член на Комисията по качество към ФОЗЗГ.
Основна точка от Дневния ред е Качеството на обучението в специалността. Наставниците на студенти и стажанти и потребителите на специалистите по здравни грижи оцениха високо подготвеността на студентите, както и на завършилите медицински сестри, които приемат на работа и изразиха надеждата, че ще бъде увеличен приема в специалността.
katedren_savet.JPG