СРЕЩА РАЗГОВОР С ПИСАТЕЛЯ БОЯН БИОЛЧЕВ

Печат
На 28.09.2016 г. в зала №316 на Факултета по обществени науки се състоя среща разговор с писателя Боян Биолчев. Срещата, организирана от катедра „Български език и литература“, ще се помни от всички присъстващи студенти и преподаватели, които имаха щастието да се докоснат до душевността на големия творец, да станат съпричастни на неговите мисли и творчески пориви.
Срещата бе открита и модерирана от гл.ас. д-р Марина Владева, преподавател по съвременна българска литература, която с няколко думи представи пред препълнената аудитория книгите „Амазонката на Варое” и „Книга за художника”. След това професор Биолчев въвлече слушателите в едно вълнуващо пътуване из лабиринтите на българската литература, определяйки я като „кървави парчета от битие, монтирани по друг начин”. Всяко негово слово се превърна в запомняща се сентенция, събрала в себе си опита, познанието, таланта и мъдростта, но и вечното любопитство на твореца, защото, според автора, „всяка нова книга е дебют, а повярваш ли си, губиш любопитството към себе си”.
Особено интересен беше непринуденият разговор, който се поведе между него и участвуващите в срещата студенти по редица проблеми на творчеството му, по въпросите на творческото писане, както и по редица чисто житейски и нравствено-етични проблеми, които вълнуват младите хора.
Изящно слово, въображение в действие, но и заземеност – такъв образ на известния ни писател белетрист може би ще остане в съзнанието на участниците в срещата, които имаха удоволствието да чуят прочита на разказа „Околосветско пътешествие”. Срещата се превърна не само във вълнуващ празник, но и в повод за вглеждане в онова, което е край нас и което често не забелязваме.
Проф. Боян Биолчев е доктор на филологическите науки, сценарист и писател, възпитаник на Ягелонския университет в гр. Краков, Полша. Автор е на над 200 научни публикации: монографии, студии, статии, предговори, научни съобщения, 20-тина белетристични книги. Негови романи и разкази са преведени на няколко европейски езика. Сценарист е на 6 игрални и 2 документални филма. Сред най-известните му книги са: „Книга за художника“, „Сатурнов кръг“, "Държавата Урария“, „Белег“, романа „Амазонката на Варое“ и др. сборникът „Сатурнов кръг“ и романът „Амазонката на Варое“.
Ректор е на Софийския университет в периода 1999 - 2007 година, академик на Световната академия „Платон“ със седалище в гр. Патра, Гърция. Председател е на Националната агенция по оценяване и акредитация и председател на Акредитационния съвет.
IMG_20160928_131140.jpg IMG_20160928_134930.jpg IMG_20160928_134941.jpg