СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ПОСЕТИХА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ЖЕРАВНА

Печат
На 27 и 28.10.2016 г. студенти четвъртокурсници от специалности БФ и ПОБЕИ към Факултета по обществени науки посетиха къща музей „Емилиян Станев“ във Велико Търново и дома на Йордан Йовков в архитектурния резерват Жеравна. Образователната екскурзия е опит, чрез иновативни обучителни практики, учебното съдържание по задължителните дисциплини Българска литература между Първата и Втората световна война и Съвременна българска литература да се представи с помощта на нова методология, да се оползотворят в максимална степен възможностите, които дава биографичният метод като подход към творчеството на българските белетристи. Ръководител на студентите беше гл.ас. д-р Марина Владева от катедра „Български език и литература“.
pic_01.jpg pic_02.jpg pic_03.jpg