Конференция на тема “Да мислим екологично за бъдещето”, организирана от катедра “Екология и опазване на околната среда”

Печат
На 30 и 31 март 2017 г. се проведе Конференция под наслов “Да мислим екологично за бъдещето”, организирана от катедра “Екология и опазване на околната среда” към Факултета по Природни науки на Университет “Проф. д-р Ас. Златаров”. Събитието се осъществи благодарение на финасовата подкрепа на Община Бургас, Университет “Проф. д-р Ас. Златаров” и Студентски съвет при Университет “Проф. д-р Ас. Златаров”.
Благодарим за подкрепата на РИОСВ – Бургас и Българска Фондация по биоразнообразие.
Представени бяха доклади на 33 ученици и 8 студенти в съвременни и актуални научни направления.
Калояна Живкова, общински съветник от гр. Бургас връчи сертификати и грамоти на отличилите се участници, включително и две специални награди, осигурени от РИОСВ - Бургас. Доц. д-р Желева, декан на Факултета по природни науки награди студентите, показали най-добри резултати.
Колективът на катедра “ЕООС” изказва своята благодарност на всички, допринесли това събитие да се осъществи!

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011