<-- NN -->

„Зона Здраве“

Печат
„Зона Здраве“ е Фестивал на здравето, който цели да популяризира чрез достъпен, лесен и забавен начин здравните услуги в Бургас и грижата, която всеки трябва да полага за здравето си.
На 8 и 9 април 2017 г., в МОЛ „Галерия Бургас“ се проведе второто издание на изложението. Мисията на събитието е , за да повиши здравната информираност и да популяризира здравословния и активен начин на живот. Студентите от специалност ""медицинска сестра" при Университет "проф.д-р Асен Златаров" за поредна година бяха едни от най-активните промотори на здраве. Те се включиха в превенцията на сърдечно-съдовите заболявания, като асистираха на кардиолог при профилактични прегледи, апаратно замерваха съотношението на мазнини:мускулна маса и даваха съвети за здравословно хранене и оптимален двигателен режим, разясняваха целите и необходимостта от профилактични прегледи.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011