ИЗЛОЖБА НА ДЕТСКИ РИСУНКИ ВЪВ ФОН

Печат
На 4.04.2017г. във ФОН бе открита изложба на детски рисунки, изпълнени в техниката ЕБРУ. Малките художници са ученици във 2Б клас на ОУ “А. Страшимиров“ с класен ръководител Сергей Велков - възпитаник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, специалност Предучилищна и начална училищна педагогика.
Интересът му към нестандартните изобразителни техники се проявява по време на следването му, като активен участник в школата по приложни изкуства, ръководена от ас. Даниела Заберска. В работата със своите ученици г-н Велков прилага метода на проектно-базирано обучение, при който децата се поставят в активна изследователска позиция и се реализират богати междупредметни връзки.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011