<-- NN -->

Още шест студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще посетят Европейския парламент в Брюксел

Печат
За десета поредна година в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас се проведе ежегодният конкурс за студенти и докторанти в областта на управлението и развитието на човешките ресурси.
Докладите на студентите бяха разположени в различни, но свързани с основната тема тематични посоки:
► Как да открием и управляваме таланта в компанията;
► Надеждният служител се отглежда с умения и любов;
► Управлявай развитието на сътрудниците, за да участват в развитието на организацията;
► Иновационната култура в развитието на човешки ресурси и добавената стойност към бизнеса;
► Човешките ресурси в посредническа роля на капацитет за управление на знанията;
► Развитието на ЧР като двигател за организационни иновации;
► Иновациите в развитието на ЧР - отговорност на всеки служител на компанията;
► Иновационната динамика - уникална възможност в управлението на ЧР;
► Иновативният триъгълник на развитието – развитие на човешките ресурси – управление на знанието - интелигентен растеж.
Жури под председателството на доц. Маруся Любчева (член на Европейския парламент в мандат 2007-2009, 2013-2014) и членове доц. Тодор Паличев (декан на Факултета по обществени науки) и доц. Дончо Керемидчиев (ръководител на магистърската програма „Управление и развитие на човешките ресурси) оцени участниците и класира най-добритe презентации.
Първите шест най-добре представили се участници бяха наградени с посещение в Европейския парламент:
1. Марияна Стоянова, специалност „Маркетинг” II курс
2. Димо Огнянов, специалност „Индустриален мениджмънт” II курс
3. Юмер Местан, специалност „Компютърни системи и технологии” III курс;
4. Веселина Стефанова, специалност „Туризъм” III курс
5. Русен Гигов, специалност „Стопанско управление” IV курс
6. Габриела Вълканова, специалност „Стопанско управление” II курс
Така студентите от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, посетили Европейския парламент в Брюксел чрез спечелен конкурс, ще станат 44.
През следващата учебна година традицията продължава.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011