MikroTik Академия при Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Печат
logo mta
На 19.07.2017г. е основана MikroTik Академия с подписването на двустранно споразумение между Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Mikrotīkls SIA. Споразумението е подписано от Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ доц. д-р Магдалена Миткова, а създаването на академията е по инициатива на катедра „Компютърни системи и технологии“.
Mikrotīkls SIA, известна като MikroTik, е сред бързоразвиващите се компании, производители на маршрутизатори, комутатори и оборудване за безжични мрежи.
Академичната програма на MikroTik е насочена към образователни институции като университети, колежи, технологични училища и др., които предлагат обучение за базови теоретични концепции и възможности за практическа работа със специализиран мрежови софтуер и хардуер, каквито са RouterOS и RouterBOARD.
Знанията и уменията предоставяни в MikroTik Академията в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ създават предпоставки за многостранна реализация на студените в традиционните телекомуникации и в специализираните области на мрежовите системи за управление на отговорни технологични процеси.
Важно за обучението в MikroTik академията в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е:
 • Разширяването на теоретичните и практическите познания в областта на компютърните и комуникационните мрежи;
 •  Използването на RouterOS като основен инструмент по време на обучението;
 • Предоставяне на възможност за получаване на MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) сертификат след успешно полагане на изпит.
Основни предимства за студентите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, обучавани в мрежовата академия са:
 • Възможност за получаване на познания с ясно изразен практико-приложен характер в областта на компютърните мрежи;
 • Получаване на допълнителна квалификация – международно разпознаваем MTCNA сертификат;
 • Провеждане на лабораторния занятия с модерно мрежово оборудване и квалифициран преподавател.
По време на обучението си всеки студент в MikroTik академия получава:
 • Разнообразни материали за самоподготовка;
 • Знания и умения по учебна програма, съобразена с изискванията на MTCNA;
 • Възможност за работа с RouterBOARD 951-2n и други интегрирани решения от MikroTik;
 •  Онлайн изпит за сертифициране (MTCNA);
 • Безплатен RouterOS ниво 4 лиценз при успешно полагане на изпит за сертифициране.
Занятията се провеждат в лаборатория, оборудвана с MikroTik мрежови устройства.
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011