Среща на катедра „Здравни грижи” и ръководствата на клинични бази

Печат

Традиционно в началото на всяка учебна година, катедра Здравни грижи” проведе разширено заседание, на което тази година домакини бяха ръководствата на големите болници, които са учебно-практически бази за клиничното обучение на студентите от специалност „Медицинска сестра”.

На 07.09.2017 г. първата среща се проведе с ръководството на УМБАЛ „Дева Мария”, а на 12.09.2017 г. с ръководството на МБАЛ „Бургасмед.”

Основната идея на срещите е да се проучат мнението и очакванията на потребителите за подготовката на кадри от специалността „Медицинска сестра“, както и отзиви и предложения, относно обучението, учебния план и учебните програми на специалността.

Ръководителите на учебните бази споделиха своята положителна оценка за знанията и уменията на студентите и стажантите, и дадоха конкретни предложения за популяризиране на професията „Медицинска сестра“- срещи с ученици и родители, организирането и провеждането на „борса” в края на обучението.

Работодателите изразиха мнение и желание в Университета да се разкрият нови специалности – клиничен и рентгенов лаборант, лекарски асистент, за които има остра потребност в лечебните заведения.

Според тях, липсата на Магистърска програма по Управление на здравните грижи в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ създава трудности за желаещите здравни специалисти да продължат своето обучение. Наличието на такова обучение ще повиши качеството на здравните грижи и престижа на професията.

 

sreshta_102017_1.jpg sreshta_102017_2.JPG