<-- NN -->

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ПОСЕТИХА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ЖЕРАВНА

Печат

В периода 19.10.2017 – 20.10.2017 г. студенти от специалности „Българска филология“ и „Български език и история“, ОКС „бакалавър“, IV курс към Факултета по обществени науки, посетиха къща музей „Емилиян Станев“ във Велико Търново, мултимедийния център „Царевград Търнов“ и дома на Йордан Йовков в архитектурния резерват Жеравна. Образователната екскурзия е опит, чрез иновативни обучителни практики, учебното съдържание по задължителните дисциплини Българска литература между Първата и Втората световна война и Съвременна българска литература да се представи с помощта на нова методология, а именно под формата на открити лекции и беседи. Като част от обучението им по дисциплината Кинопедагогика, студентите присъстваха на прожекция на документалния филм „Вечните ловни полета“, посветен на живота и творчеството на класика на българската литература Емилиян Станев. Организатор и ръководител на образователната студентите е гл.ас. д-р Марина Владева от катедра „Български език и литература“.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011