Руски учени изнесоха лекции пред преподаватели и студенти от специалност “Българска филология”

Печат
На 24 ноември 2017 г. във Факултета по обществени науки се състоя среща на преподаватели и студенти от специалност “Българска филология” с преподаватели от Уралския държавен педагогически университет (гр. Екатеринбург, Русия).
Срещата, посветена на актуалната руска литература, активно взаимодействаща с медиите, е част от проект за популяризиране на руската култура в България, реализиран от руските преподаватели.
Срещата беше организирана от проф. дфн Марияна Парзулова, която от своя страна е ръководител на друг проект за медиите, в който участват учени от три страни.
Преподавателите от Русия – проф. Н. В. Барковская, доц. Л. Д. Гутрина и доц. О. Ю. Багдасарян със своите нови книжни и мултимедийни формати предизвикаха голям интерес у присъстващите. Изнесените лекции и презентации бяха посветени на “играта с класиката” в пространството на литературните издателски проекти; на новите стратегии в поезията, предназначена за младото поколение; на новите тенденции в съвременната драматургия.
За доброто разбиране на лекциите, четени от гостите, допринесе преводът от руски, осъществен от преподавателя по руска литература гл. ас. д-р Илиана Иванова.
По време на обсъждането се отбеляза значително сходство на процесите, протичащи в руската и българската литература днес.
Участниците в срещата изказаха желание за развитие на бъдещо научно сътрудничество между катедра “Български език и литература“ и преподавателите от упоменатия по-горе руски университет, което бе обсъдено по-късно.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011