<-- NN -->

ДОБРИНАТА - ГАРАНТ ЗА ЖИВОТ

Печат
Водени от гражданско чувство и с професионалната ангажираност за решаване на актуални и обществено значими въпроси, с проява на добросърдечност, съпри част ност и готовност за помощ и подкрепа в трудна житейска ситуация , за които се подготвят студентите от специалност ”Социална педагогика” при Университет ” Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас, под наставничеството на доц. Елена Дичева заедно реализираха близо годишна инициатива ”Добрината - гарант за живот”!

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011