ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

Печат
На 12.03.2018г. в ректората на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” пред представители на академичната общност бе изнесена публична лекция от д-р Марина Стефанова, директор устойчиво развитие на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД).
В своята презентация д-р Стефанова изтъкна, че БМГД, като мрежа, работеща, спазвайки глобалните цели за устойчиво развитие, приети от ООН, съзнават отговорността и възможността да докажат на българското общество, че бизнесът има важна съзидателна роля и е проактивна страна за постигането на тези цели.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011