II Екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“

Печат
На 26 и 27 март 2018 г., в зала “Георги Баев” на Културен център “Морско казино” Бургас, се проведе Втората Екологична конференция за ученици и студенти “Да мислим екологично за бъдещето”, организирана от катедра „Екология и опазване на околната среда“ към Факултета по Природни науки на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.
Конференцията беше открита от Председателя на Организационния комитет доц. д-р Донка Тодорова. Участниците бяха приветствани от Зам. Областния управител проф. д-р Севдалина Турманова, Зам. Ректора на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” проф. д-р Сотир Сотиров и Декана на Факултета по Природни науки доц. д-р Светлана Желева.
На конференцията присъстваха 160 ученици, студенти, учители, преподаватели и гости. В продължение на 2 дни бяха изнесени 41 доклада в следните направления на екологията и опазването на околната среда: управление на отпадъците, опазване на биологичното разнообразие, защитени територии, състояние на въздуха, водите и храните, алтернативни източници на енергия, екологично чисти технологии.
На тържественото закриване и награждаване присъстваха г-жа Ивелина Василева - Председател на комисията по Околна среда и води към Народното събрание на Република България и г-жа Калояна Живкова - Общински съветник съм Община Бургас.
Г-жа Калояна Живкова връчи сертификати за участие на 69 ученици и студенти и на 17 учители.
Г-жа Ивелина Василева приветства участниците и гостите на конференцията и връчи грамоти и награди на отличените ученици.
Г-жа Ивелина Василева обяви и 2 специални награди от Комисията по Околна среда и води към Народното събрание на Република България - електронен четец на Анелия Стоянова от ПГХТ “Акад. Н. Д. Зелински”, за тема: “Оползотворяване на битови отпадъци”, с ръководител инж. д-р Милена Иванова и раница за пикник на Мирослав Стефанов от ПГЧЕ “Васил Левски”, за тема: “Кисело-млечните бактерии”, с ръководител Ваня Димчева-Констаниян.
Студентите бяха отличени с грамоти и награди от Декана на ФПН доц. д-р Светлана Желева.
Конференцията се проведе с помощта и съдействието на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Община Бургас, “Врита” ООД и “Победа” АД.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011