ХАКАТОН 2018

Печат
Катедра „Компютърни системи и технологии“
Катедра „Компютърни и информационни технологии“
Факултет по обществено здраве и здравни грижи
Студентски съвет към Университета
От 20.04.2018 до 22.04.2018 г. се проведе състезание „Хакатон Бургас 2018” за хора с интереси в областта на софтуерната разработка, дизайна, информационните технологии и иновативните продукти.
Домакин на състезанието беше Университет “Проф. д-р Асен Златаров” Бургас. То беше организирано съвместно с:
• Община Бургас
• Фирма Технологика
• Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“
• Професионална гимназия по Механотехника и Електроника
• Професионална гимназия по Електротехника и Електроника “Константин Фотинов“
• Професионална Гимназия по Химични Технологии "Академик Н. Д. Зелинский"
• Професионална гимназия за компютърно програмиране и иновации
• Иновационни Системи – Бургас.
Целта на инициативата беше да събере на едно място програмисти, дизайнери, специалисти по обществено и здравни грижи и предприемачи, които заедно да предложат концепция за софтуерен продукт и да стартират работа по неговото разработване.
Темата на Хакатон 2017 беше „Създаване на софтуерни приложения за Спорт и забавления“.
Спонсори на събитието бяха: ТехноЛогика, Мусала Софт, Болница Дева Мария, Клъстер ИКТ Бургас, Кодифик, ERP Bulgaria, EPAM, Българска Аутсорсинг Асоциация, ScaleFocus, Джей Софт, Комплекс 2000, BigBoy, BulPros, Bulgarian online research, Sutherland, Студентски съвет към Университет „Проф. д-р А.Златаров“ – Бургас.
Класиране на учениците:
Първо място, Специална награда от Кодифик, Болница Дева Мария - oтбор Brogrammers
Второ място, Специална награда от Болница Дева Мария - oтбор DuckSoft NullPointerException
Трето място, Специална награда от Болница Дева Мария - oтбор Pizza Code
Специална награда от ERP BG - oтбор DuckSoft NotFound
Специална награда от ScaleFocus - oтбор IndexOutOfRange
Специална награда от ScaleFocus, ERP BG и ИКТ клъстер - отбор The forest rangers
Специална награда от Кодифик, Болница Дева Мария, Иновативни системи - oтбор Untitled1
Специална награда от Технологика, Болница Дева Мария - oтбор Infra Blue
Специална награда от ERP BG, ScaleFocus - oтбор BNR
Специална награда от Bulgarian online research, ScaleFocus - oтбор MonoCode
СТУДЕНТИ:
Първо място, Специална награда от Болница Дева Мария, ERP BG, ScaleFocus - oтбор Team_Focus_2
Второ място, Специална награда от Bulgarian online research, Болница Дева Мария, ScaleFocus - Oтбор RJTeam
Трето място, Специална награда от ERP BG, ScaleFocus, ИКТ клъстер, Баскетболен клуб „Черноморец“ - oтбор GreenTeam
Специална награда от ScaleFocus - oтбор EFL
Специална награда от Мусала софт, ScaleFocus, ИКТ клъстер, Болница Дева Мария - oтбор Enigma 2.0
Всички участници получиха и награди от Студетски съвет към Университет “Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, Община Бургас, фирма Технологика и фирма Мусала Софт.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011