Открита лекция в Университета в Източно Сараево, Република Сръбска, Босна и Херцеговина

Печат
По покана на ръководството на Философския факултет на Университета в Източно Сараево, на 30.04.2018 г. гл.ас. д-р Марина Владева от катедра „Български език и литература“ на Факултета по обществени науки реализира работна среща с колегите от катедра „Сръбски език и литература“ и изнесе публична лекция, свързана с българо-сръбските литературни връзки и с рецепцията на Нобеловия лауреат Иво Андрич в България. Събитието беше отразено на официалния сайт на факултета, както и на и на фейсбук страницата му.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011