Открита лекция в Университета в Източно Сараево, Република Сръбска, Босна и Херцеговина

Печат
По покана на ръководството на Философския факултет на Университета в Източно Сараево, на 30.04.2018 г. гл.ас. д-р Марина Владева от катедра „Български език и литература“ на Факултета по обществени науки реализира работна среща с колегите от катедра „Сръбски език и литература“ и изнесе публична лекция, свързана с българо-сръбските литературни връзки и с рецепцията на Нобеловия лауреат Иво Андрич в България. Събитието беше отразено на официалния сайт на факултета, както и на и на фейсбук страницата му.
http://www.ffuis.edu.ba/index.php/2278-drz-n-pr-d-v-nj-n-u-srps-bug-rs-njiz-vn-v-z
saraevo_1.JPG saraevo_2.JPG saraevo_3.JPG