Посещение на студенти от специалността „Здравен мениджмънт“, ФОЗЗГ, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ – гр. София

Печат
По покана на проф. д-р А. Щерев, на 29.04.2018 и 30.04.2018 беше проведено изнесено обучение на студентите от специалност „Здравен мениджмънт“, ОКС „Бакалавър“, II курс от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ – гр. София. Под ръководството на доц. д-р Златина Караджова, гостуващата група беше посрещната от екипа на лечебното заведение и лично от медицинския управител – д-р Троева. Бъдещите здравни мениджъри посетиха отделенията в Медицинския комплекс, където завеждащите съответните звена представиха спецификите на осъществяваната дейност в тях. Студентите бяха запознати с интервенциите, които се осъществяват в операционен блок, със същността на ин-витро процедурите, с възможностите за раждане – естествено и чрез цезарово сечение, както и предимствата и недостатъците на всеки един от избраните варианти.
Маркетинг–мениджърът изнесе професионално изготвена презентация за дистрибуционните канали, ползвани от здравното заведение, както и въвеждането на чат ботове, които на базата на правила и изкуствен интелект са активно действащи за пациентите 24 часа в денонощието през чат интерфейса.
В края на посещението беше осъществена среща и с финансовия директор, който представи обстойна характеристика на приходната и разходна част на баланса и възможностите на лечебното заведение да инвестира в нова техника и апаратура.
Студентите имаха възможност да задават свободно въпроси относно дейността на всяко едно отделение и да получат отговори от доказани в своето направление професионалисти. Впечатленията им могат да се изразят чрез думите на двама от студентите: Таня Дерменджиева ЗМ 55: „Това беше моя сбъдната мечта!“ и Кирил Карабелов ЗМ 38: „Нека се образоваме от добрите практики!“
Катедра „Организация и управление на здравеопазването“ сърдечно благодари на проф. д-р Атанас Щерев за възможността обучаващите се в специалността „Здравен мениджмънт“ да се докоснат до практиката в областта.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011