СТУДЕНТИ В ПОДКРЕПА НА ОБЩИНСКА ИНИЦИАТИВА

Печат
В навечерието на международния ден на хората с увреждания 3 декември студентите третокурсници от специалност „Социална педагогика” подкрепиха екипа на Общинския център за социална рехабилитация и интеграция и благотворителстваха на изложбата „Порив за полет”. Гости на забележителното събитие бяха заместник-областният управител проф. Севдалина Турманова и доц. Галя Терзиева. От името на студентите бяха подарени цветя на екипа с ръководител г-жа Таня Колева – арт-педагог, рехабилитатор, логопед и социални работници.
За първа година към традицията бяха приобщени членове на семействата на студентите, които откупиха картини, както и представители на бизнес-средите.
Четвъртокурсниците от задочна и редовна форма на обучение предоставиха изработени от тях коледни сувенири и картички за участниците в големия концерт на 3 декември, който се проведе в Младежкия културен център под патронажа на кмета Димитър Николов.
Подкрепата за двете инициативи бе в рамките на практическите занимания по учебни дисциплини „Методика на възпитателната работа” и „Текуща социално-педагогическа практика”. Студентите изразяват благодарност към г-жа Мая Казанджиева, директор “Социални дейности, здравеопазване и спорт” на Община Бургас, на Адриана Христова, началник Отдел "Социални дейности, здравеопазване и програми", както и на базов специалист Иван Карагьозов за ползотворното сътрудничество.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011