СТУДЕНТИ ДИСКУТИРАХА МИГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ

Печат
Форумът е по проект „България – остров на спасението или транзитна пътека за бягство”, съфинансиран Български фонд за жените и Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти”
Студенти от специалност „Социална педагогика” в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” участваха в семинар на тема „Миграционната политика на България”. Форумът бе организиран от СНЦ „Хоризонти”-Бургас с финансовата подкрепа на Български фонд за жените. Бъдещите социални педагози с интерес изслушаха лекцията на депутата от 44-тото народно събрание Диана Саватева, която е и член на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента. Тя открои съществените моменти в политиката на държавата по отношение на мигрантите, като сподели и лични впечатления от нейната реализация. Саватева се спря основно на тези моменти от миграционната политика, които са свързани с преминаването и пребиваването в страната на бежански потоци от Близкия Изток и Азия – проблем, който не губи актуалност през последните години и е един от възловите за Стария континент. Основни акценти в нейната лекция бяха глобалния пакт на ООН по въпросите на миграцията и българската позиция по него, както и ангажиментите на страната ни като част от ЕС по отношение на бежанците, които са успели да влязат в страната ни и преминавайки през нея са стигнали до вътрешността на континента. Саватева обясни действието на интегрираната система за наблюдение и охрана на българската граница с Турция, която е всъщност външна граница на ЕС.
При последвалата дискусия бе коментирано решението на Министерския съвет на Република България да се въздържи от присъединяване към Глобалния пакт за безопасна, регулирана и законна миграция. Обект на коментар бяха и подходите при взаимодействието с мигранти на територията на страната ни. Студентите проявиха заинтересованост и към темата за миграционните процеси от България в други страни. Диана Саватева изрази готовност да продължи дискусията със студентите в други срещи, както и чрез контакти в социалните мрежи.
На темата за социално-педагогическите измерения на работата с бежанци и мигранти се спря доц. Елена Дичева. В своята презентация тя наблегна на критериите за диагностика на проблемите и рисковете и подробно се спря на формите на работа с ученици и младежи – мигранти и техните семейства. „Преди всичко работата с такива деца трябва да бъде насочена към развитие на толерантност, хуманно отношение, емпатия – всичките тези съвременни умения, които действително трябва да внушим и да покажем спрямо тях, очаквайки ответна реакция. Независимо какви са възможностите ни, ние трябва да ги използваме. Нека не забравяме, че ако ние, българите, сме интегрирани в единното си мислене по отношение на тези хора и те ще ни подадат ръка и ще ни бъдат достойни партньори”, изтъкна доц. Дичева.
На семинара бяха огласени резултатите от изследване за нагласите на българите към мигрантите и бежанците, извършено от студентите. От посочените диаграми бе видно, че хората с положителна нагласа са почти изравнени с броя на далите отрицателен отговор, което е добра тенденция като основа за бъдеща работа.
Участниците в семинара изразиха готовност да се включват и в други проекти на СНЦ „Хоризонти”, свързани с теми от социалната педагогика.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011