ТехноЛогика обяви лятна стажантска програма

На 10.04.2014 г. представители на фирма ТехноЛогика ЕАД проведоха семинар със студентите на университет „проф. д-р Асен Златаров“, на който разказаха за различните бизнес линии на софтуерната компания, а също и за някои от системите, които тя предлага и разработва. Присъстващите се запознаха с актуални проекти в сферата на електронното управление и географските информационни системи (ГИС) на направление „Разработка на софтуер“, със системата за управление на човешки ресурси (УЧР) на ТехноЛогика – HeRMeS®, с интегрираните системи за управление на бизнеса (ERP), софтуера и услугите за анализ на бизнес процеси (BPA) и за управление на проекти (PM).
Георги Георгиев, ръководител на офиса в Бургас, дари на университета книги на издателство „ТехноЛогика“ – „Сборник от задачи по програмиране на С++“ първа и втора част и „Ориентирана към услуги архитектура“ - и издадената с подкрепата на ТехноЛогика карта на остров Ливингстън, на който 56% от обектите носят български имена.
В края на представянето беше обявена и лятната стажантска програма на софтуерната компания, която предлага възможност на студентите да разширят своите познания и да придобият професионални умения в следните направления:
   • Разработка на софтуер - 15 места
   • Разработка на софтуер за управление на човешките ресурси HeRMeS® - 2 места
Повече информация за сроковете и условията за кандидатстване можете да намерите в сайта на фирмата: http://technologica.com/about-us/work-in-technologica/internship
Разработките на ТехноЛогика са базирани на утвърдени световни стандарти с продукти на Oracle и Microsoft, CASE и компонентно програмиране, Java, .NET, OLAP, WEB, SOA, BPEL, XML. Компанията има 20 годишен опит в разработката на информационни системи от национален мащаб и значение, като част от тях са свързани с изискванията на НАТО или ЕС и са преминали през съответната сертификация. Множество от проектите са финансирани от Европейския съюз, Световната банка или Американското правителство. Екипите на ТехноЛогика имат богат опит в изграждането цялостни информационни системи, включително: оперативни транзакционни системи (OLTP), електронни регистри, хранилища на данни (Data Warehouse), управленски информационни системи, географски информационни системи (ГИС) и др.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011