Дискусия на тема: „Правата на младите европейци - образование, перспективи, работа“

На 23 април 2014 г. екипа на ЕИЦ Европа Директно Бургас проведе дискусия със студенти, чиято цел бе запознаването на младите хора с правата на европейските граждани по-специално в сферата на образованието и заетостта. Изнесената презентация запозна студентите с правата им на потребители, работещи или търсещи работа, даде съвети за пътуване или обучение в Европейския съюз, представи предимствата и възможностите, които предлага единния пазар и начините, как най-добре да се възползваме от тях. Младите хора споделиха какво знаят за правата си като европейски граждани и по-специално за правото на образование и правото на работа. Дискутирано бе качеството на образованието и дали то отговаря на потребностите на реалния бизнес, възможностите за реализация на европейския трудов пазар и произтичащите от това права и задължения. Бе засегната темата дали изучаваните дисциплини и техният обем допринасят в достатъчна степен за изграждането на професионални качества и умения за намиране на работа у нас и в страните от Европейския съюз. Участниците бяха запознати и с другите информационни служби на ЕС, които могат да им помогнат да намерят решение ако правата им не са спазвани или ако просто се нуждаят от съвет в дадена ситуация.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011