Студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас посетиха завод YAZAKI - Ямбол

Група от 56 студенти от специалностите „Стопанско управление” и „Туризъм” III курс и „Индустриален мениджмънт” IV курс под ръководството на доц. Дончо Керемидчиев посетиха завод Yazaki – Ямбол и се запознаха с японските подходи за управление на организациите.
Yazaki Corporation е компания с 85 годишни традиции и над 200 хил. сътрудници в 43 страни на света. Корпорацията притежава най-големия дял (над 30 %). от автомобилния международен пазар за производство на кабелно оборудване. Yazaki Bulgaria EOOД e 100% собственост на японската компания Yazaki Corporation.
В България компанията вече е инвестирала повече от 60 млн. лв. и е разкрила над 2000 работни места. Язаки България ЕООД е основен работодател за регионът на Ямбол (над 1500 души) и Сливен (над 500 души).

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011