„Спомен от краткото, но чудесно и изпълнено със съдържание и преживявания посещение на Брюксел”

На 22.03.2014 г за седма поредна година в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас се проведе конкурс под патронажа на доц. Маруся Любчева – член на Европейския парламент в Брюксел. Темата на конкурса бе "Развитието на човешките ресурси - ключ към интелигентен растеж на икономиката".
Споделяме впечатленията на победителите в конкурса от посещението им в Брюксел на 9 и 10 април 2014 г.
„Посещението ни беше свързано с множество срещи и графикът ни беше доста натоварен. Още с пристигането си на летището в Брюксел бързо се организирахме, за да успеем да изпълним ангажиментите си по график. Преди всичко имахме време само да оставим багажа си в хотела. След това веднага се отправихме към сградата на Постоянното представителство на България в Брюксел. Там не успяхме да се срещнем с Н. Пр. Димитър Цанчев, но затова пък той беше заместен от своя представителка, запозната подробно с всички задачи на нашето представителство. След като приключихме срещата, се отпавихме към сградата на Европейската комисия. Там се срещнахме с г-жа Светлозара Кабакчиева - представтел на кабинета на Кристалина Георгиева. След приключването на срещата ни с нея се отпавихме към Европейския парламент, където се проведоха още три срещи, изцяло на английски език. Всички срещи до момента бяха по-скоро дискусии, отколкото под формата на лекции. Тези срещи бяха с Ms. Ana Gomes – член на Европейския парламент, координатор на групата на S&D в Комисията по Външни работи, Mr. Pruss Marcin Antoni – Европейска комисия, Главна дирекция Вътрешни работи, Дирекция Миграция и убежище, Mr. Luca Di Preso – секретариат на комисията по външни работи на ЕП. С всички тях обсъждахме ралични аспекти на Сирийската криза, според направлението на работа на всеки един от тях. Научхме много относно проблема и начините, по които нашата и останалите страни от ЕС, а и не само, се справят с него. Следващата ни среща се проведе в съседна сграда – също част от парламента. Тя беше под формата на презентация относно структурите на ЕП и ЕК. След това имахме възможността да посетим една от най-големите заседателни зали на територията на ЕП в Брюксел.
Вечеряхме в ресторант в центъра на Брюксел, близо до централния площад. В заведението Le Grand Bi бяхме в много приятна обстановка и имахме възможността да обсъдим, преминалите вече срещи с останалите участници.
На втория ден първата ни среща беше осъществена чрез видеоконферентна връзка с офиса на The Assotiation of Volunteers in Internacional Service в Бейрут (Ливан). Следващият ни ангажимент беше свързан с посещение на заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП. След посещението на заседанието, обядвахме в ресторанта за посетители на ЕП.
По предварително определения ни график имахме време за разходка и възможност да обиколим забележителностите в централната част на Брюксел. Разгледахме много архитектурни паметници, които ни впечатлиха. Направихме си снимки и купихме сувенири за спомен от краткото, но чудесно и изпълнено със съдържание и преживявания посещение на Брюксел.”
Галина Костова и Мария Богданова (студентки ОКС „Магистър”), Галина Георгиева - специалност „Стопанско управление” III курс, Кремена Тодорова и Пламена Тодорова – специалност „Туризъм” IV и III курс, (студентки ОКС „Бакалавър”).

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011