Студентите от Института за чужди езици на Московския градски педагогически университет /Русия/ получиха юбилейния ни сборник „Приятели”

  Студентите от Института за чужди езици на Московския градски педагогически университет /Русия/ получиха юбилейния ни сборник „Приятели”. На снимката са Максим Бодэ, Виктория Чистякова, Наталия Катаева, Мария Прохорова, Анастасия Дуриманова, Диана Хабирова, Екатерина Баум и Анна Трутнева, които участваха в Сборника със свои поетически творби и разкази.

Международният сборник със студентско творчество „Приятели” е посветен на 50-годишния юбилей на нашия университет. В Сборника публикуваха свои творби студенти от 7 университета: 3 български /Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Пловдивския университет „П. Хилендарски”, Университета по библиотекознание и информационни технологии – гр. София/ и 4 руски – Института за чужди езици на Московския градски педагогически университет, Тверския държавен университет, Иркутския лингвистичен университет и Кемеровския държавен университет за култура и изкуства.
Съставители на Сборника са проф. д-р Неля Иванова и гл. ас. д-р Елица Дубарова.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011