Десета международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”

В Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас се проведе Десетата международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”
 

На 26-27 юни т. г. за десети пореден път, във Университет „Проф. д-р Асен Златаров” се проведе Международната научна конференция “Образование, наука, икономика и технологии“. Конференцията беше открита от доц. Пенка Пеева, а приветствия към участниците и добри пожелания за успешна работа отправиха председателят на организационния комитет проф. Иван Димитров и заместник-директорът на Института по системно инженерство и роботика към БАН доц. Роман Захариев.
И тази година конференцията беше удостоена с вниманието на български и чуждестранни учени и специалисти, работещи в сферата на икономиката, природните и техническите науки, педагогиката, хуманитаристиката и здравните грижи. Бяха представени 128 доклада - 106 доклада на български учени и 22 доклада на чуждестранни учени и изследователи от Полша, Румъния, Словения, Украйна, Русия, Сърбия, Турция и др. Това за пореден път доказва, че този престижен форум става все по-популярен както в България така и далеч зад нейните граници.
През 2014 г. докладите с педагогическа, икономическа, хуманитарна и здравна тематика, след двойно сляпо рецензиране, бяха публикувани в 5 книжки на том Х на ежегодното академично списание „Управление и образование”. Тази година беше поставено началото на ново специализирано издание – списание „Индустриални технологии” (ISSN 1314-9911), в което се публикуват докладите от областта на природните и техническите науки. И двете списания на Университета са реферирани, всички статии преминават през процес на анонимно рецензиране. Индексират се в международна база данни EBSCO и се разпространяват в НБ „Св. Св. Кирил и Методий“, в университетски библиотеки по линия на междубиблиотечен обмен, както и в чуждестранни университетски библиотеки.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011