МЕЖДУНАРОДНА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В ОДЕСА

СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" УЧАСТВАХА В МЕЖДУНАРОДНАТА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В ОДЕСА
 

Студентите Светла Чапкънова и Мария Кацикова-Митева от специалност "Българска филология" , втори курс, участваха в Международната Кирило-Методиевска конференция в Одеса, Украйна, под ръководството на проф.дфн. Мариана Парзулова. Конференцията е организирана от Одеския национален университет "И. Мечников", Генералното консулство на Република България в Одеса и Общоукраинския център за българска култура.
За участието си и високата оценка на докладите си студентите получиха и грамоти.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011