Проф. дхн Ованес Мекенян е носител на тазгодишната международна награда "Lush Award for Science" за разработване на алтернативни методи, заместващи експериментите с опитни животни.

 Престижна международна награда бе връчена на проф. дхн Ованес Мекенян, ръководител на Лабораторията по Математична Химия към Университет „проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас.

    Проф. дхн  Ованес  Мекенян е носител на тазгодишната международна награда "Lush Award for Science" за разработване на алтернативни методи, заместващи експериментите с опитни животни. По време на официалната церемония проведена на 14 ноември в Лондон, Проф. Мекенян бе отличен сред номинирани изследователи от водещи световни университети и индустриални компании.
    Награда “Lush Award”, се присъжда ежегодно на личности със значим принос към намаляване на опитните животни, използвани при научни изследвания. По данни на неправителствената организация „PETA” (peta.org), само в САЩ и Канада при изследователски експерименти годишно се унищожават над 103 милиона животни. Ограничаването на експериментите с употреба на опитни животни е засегнато в редица международни директиви и регламенти, чрез разработване и въвеждане на нови  алтернативни методи за оценка на химически вещества. В рамките на голям научноизследователски проект, координиран от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) и финансиран от Европейската химическа агенция (ECHA) екипът,  ръководен от проф. Мекенян създава  уникална компютърна система QSAR Toolbox, която  позволява прогнозиране на остри и хронични токсични ефекти на химични съеднинения, както и ефекти на въздействие върху околната среда. Понастоящем QSAR Toolbox се  използва от множество химически компании, както и от правителствени  регулаторни органи. Високата научна стойност и ефективността на програмата бе категорично доказателство за експертите в състава на журито наградата „Lush Award for Science” да бъде връчена на ръководителят на международно известната в областта на молекулното моделиране „Лаборатория по математична химия”. В своето обръщение, проф. Мекенян представи своята визия за развитие на алтернативните методи за рискова оценка, като подчерта, че те освен научно предизвикателство пред изследоввателите се явяват и силен мотив за развитие на науката в посока ограничаване на употребата на опитни животни за изследователски цели.

 

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011