Студенти от Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" участваха в Третия Национален студентски семинар по редки болести

През дните 14 - 16 ноември 2014 г., в хотел "Камена" гр. Велинград, се проведе Трети Национален студентски семинар по редки болести. Семинарът беше организиран от Националния Алианс на хора с редки болести. Студентите Айше Смаил, Галина Манолова, Морфа Георгиева и Хатче Мехмед от Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" и г-жа Полина Милушева от ФТН, при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, бяха участници в семинара. Студентите имаха уникалната възможност да слушат лекции за различните заболявания от изтъкнати специалисти и да чуят разказите на живо от самите пациенти или техни близки. На семинара студентите бяха запознати със заболяванията:
- Хемофилия - д-р Галя Кондева;
- Дефицит на растежен хормон - д-р Ивайла Узунова;
- Пулмонална хипертония - доц. Маргарита Цонзарова;
- Болест на Помпе - проф. Иван Иванов;
- Фенилкетонурия - Евгения Данаилова;
- Порфирии - д-р Десислав Станчев и
- предизвикателствата пред кръстосаното донорство - д-р Мариана Симеонова.
Г-жа Полина Милушева – Председател на Националната Асоциация на пациентите с дефицит на растежен хормон, запозна присъстващите студенти с доклад на тема "Живот с дефицит на растежен хормон".
Успоредно със студентския семинар, се проведе и Третата национална конференция за пациенти, страдащи от пулмонална хипертония, под мотото "Пълноценни с Пулмонална хипертония", която също беше подкрепена от представителите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Това не е първата подкрепа от страна на студентите от Факултет "Обществено здраве и здравни грижи".
През месец юни те взеха участие в Информационния семинар по редки болести „РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ – ПОДАЙ РЪКА, ДОКОСНИ СЕ ДО ТЯХ!”, който се беше предназначен за общопрактикуващи лекари, но представляваше интерес и за други специалисти, както и за студенти по медицина. Семинарът се проведе на 7 юни 2014 г. в Аулата на МБАЛ Бургас.
http://rare-bg.com/?p=2331
Националната кампания в подкрепа на донорството тази година се проведе в седмицата 13 - 18 октомври. На 18 октомври 2014 г. студентите взеха участие в раздаването на информационни материали в МОЛ Галерия Бургас, където беше направен информационен кът на тема „Донорство и трансплантация”.
http://rare-bg.com/?p=2740

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011