Университет „Проф. д-р Асен Златаров” подписа договор за сътрудничество с Университета в гр. Ниш

 

В периода 24-26.11.2014 г. делегация от Университета беше на официално посещение в сръбския град Ниш, където на 25.11 (вторник) беше подписан договор за международно сътрудничество между двата университета. От българска страна в състава на делегацията се включиха ректорът на Бургаския университет проф. дтн Петко Петков, заместник-ректорът по международно сътрудничество доц. д-р Магдалена Миткова и гл.ас. д-р Марина Владева (преподавател по сръбски език и южнославянски литератури). Официалната среща започна с посещение на Философския факултет с декан проф. д-р Горан Максимович и обсъждане на възможните форми и сфери на сътрудничество. Българската делегация беше представена и на ръководителите на катедрите във Факултета, след което в Ректората на Нишкия университет проф. Петко Петков и проф. д-р Драган Антич подписаха договора за международно сътрудничество. Той предвижда съвместна работа по международни проекти, обмен на преподаватели и студенти, участие в научни форуми и конференции, организирани от двата университета. Със своите тринадесет факултета и близо 28 000 студенти, Нишкият университет е най-голямото висше учебно заведение в югоизточна Сърбия.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011