Кръгла маса по вътрешноуниверситетски проект "Болестта в литературата"

На 15.05.2015 г. от 15:00 часа в Иконната зала на Бургаската художествена галерия се състоя Кръгла маса по вътрешноуниверситетски проект "Болестта в литературата". В обсъжданията взеха участие доц. дфн София Ангелова, доц. д-р Антоанета Буюклиева, гл. ас. д-р Илиана Иванова, гл. ас. д-р Елица Дубарова, студенти от ІІІ курс на специалност "Българска филология", ОКС "Бакалавър", и от Магистърската програма "Език, литература, образование". Гости на Кръглата маса бяха д-р Добрина Топалова и поетът и критик Иван Сухиванов.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011